İŞİTME CİHAZI

İşitme cihazı dinleme ve konuşma yoluyla iletişim, sosyal hayatın en önemli unsurlarından biridir. Sağırlık, yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltabilir ve sosyal yabancılaşmaya, geri çekilmeye ve hatta daha ciddi psikolojik bozulmalara yol açabilir.

 

İşitme kaybı ilaç veya ameliyatla düzeltilemediğinde işitme kazanmak için işitme cihazları kullanılmalıdır. İşitme cihazlarının amacı konuşmayı daha kolay anlamak ve tüm işitsel sinyalleri ve ortam seslerini (gürültü ve müzik gibi) daha rahat duymaktır. İşitme cihazı işitmeyi sağlıklı bir insan gibi sağlıklı duyu kazandırmaz, ancak hastaların seslere dikkat etmelerine ve işitme ve kavramayı geliştirmelerine yardımcı olmak için kulaklarda güçlü sesler üretirler. Günümüzde işitme cihazları, sesin yalnızca duyulmasını değil, mümkün olan en iyi şekilde anlaşılmasını sağlamak için geliştirilmektedir.

Teknolojinin son gelişmesi olan rıc işitme cihazı olan işitme cihazı mikrofonu ve işitme cihazı hoporlöri kulak içinde olan gözükmeyen kulak arkası işitme cihazlrı mevcuttur.

işitme cihazı
işitme cihazı

Kişisel İşitme Cihazının Belirlenmesi Birey için doğru ve uygun işitme cihazının belirlenmesi ses derece önemlidir. yanlış tercih edilen işitme cihazı kulağa büyük ölçüde zarar verebilir, kullanılmamalıdır. Bu nedenle işitme cihazlarının test edilmesi, uygulanması, ayarlanması, bilgi verilmesi gibi hizmetler odyologlar tarafından yapılmalıdır. Kullanılan cihazın tür (tüp içi, kulak arkası, açık uygulamave bunun gibi), kulak kalıbı ve kalıbın akustik özellikleri hastanın işitme kaybı derecesine göre,
yaşına, kulak yapısına ve özelliklerine göre özel bir odada özel frekanslar ile gönderilen sesler ile işitme kaybı dereesi ölçülür ve buna göre belirlenir. Hastanın yaşı ve kulak işitme kaybı derecesine göre özel bir takım işitme cihaz uygulamaları gerekebilir. İşitme cihazlarını seçerken ve takarken, işitme ve anlama seviyeleri, iş ve ev aktiviteleri, kullanılan ilaçlar, mevcut tıbbi durumlar ve fiziksel durum gibi farklılıklar göz önünde bulundurulur. Cihazın tek kulakta mı yoksa her iki kulakta mı gerekli olduğu değerlendirilir. çift işitme kullanmak sesleri algılamak için çok önemlidir. İşitme cihazı kullanım deneyimi edindikten sonra farklı markalar ve farklı modellerle işitme cihazı deneyimi yaşamak lazım.